Skip to content


Det politiske politi

Det er altså en besynderlig ordbog det danske politi benytter sig af, i forbindelse med klima-topmødet.

Forleden udtalte Flemming Steen Munch således ifølge Politiken

“Hvis man kommer med et tilhørsforhold til en gruppe, som ikke anerkender spillereglerne i et retssamfund, som anarkister, vil vi sige nej tak til et besøg. Der er ingen grund til at bede om vold og hærværk”

Indrømmet, jeg føler mig nært beslægtet med bevæggrunde og hensigter i det anarkistiske tankesæt (hvilket formentlig ikke kommer som nogen større overraskelse for de der har fulgt mine udgydelser over tid 😉 ), men det forekommer mig, at den gode Munch blander æbler og bananer og får pærevælling her. For det første er anarkister absolut ikke nogen homogen gruppering (i langt mindre grad end hvad man ellers ser på venstrefløjen). For det andet er det mildt sagt betænkeligt, at man offentligt melder ud, at man fra det danske politis side på den måde sætter lighedstegn mellem politisk/ideologisk overbevisning og handling. For det tredie – og mest vægtige – den helt utilstedelige analogi mellem det at ønske at ændre på spillereglerne og “vold og hærværk”.

Nu er den så helt gal igen. I forbindelse med en ransagning af Climate Action Justices hovedkvarter (og indkvarteringssted) – naturligvis kl. 02.30; det forekommer mig, at hvis danske betjente skal arbejde i 16 timers vagter, så skyldes det i høj grad absurde beslutninger som denne – beslaglagde politiet en række “effekter”, med en ret særegen begrundelse

“Så vi rykker ud og foretager en ransagning. Og vurderer, at noget af værktøjet kan bruges til civil ulydighed”

SÅ stopper vi! Nogen må informere disse jyske lejesvende, der i den grad mangler intellektuel ballast. I sit opslag om Civil disobedience anfører Wikipedia

Civil disobedience is the active refusal to obey certain laws, demands and commands of a government, or of an occupying power. It is one of the primary methods of nonviolent resistance.

Ikke-voldelig modstand! Når politiet således benytter “civil ulydighed” som begrundelse for beslaglæggelser og ransagninger, virker det derfor som om formålet udelukkende er at kaste en rød klud i hovedet på de aktivister der er her for reelt at protestere. Og således ser vi atter en gang det danske politi trampe rundt som en elefant i en porcelænsbutik – en elefant hvis ejer bagefter vil trække på skulderen og sige at porcelænsbutikkens ejer formentlig ikke havde rent mel i posen.

Pudsigt nok, henviser ovennævnte Wikipedia artikel til en tale af Al Gore, hvor denne skulle have sagt

“If you’re a young person looking at the future of this planet and looking at what is being done right now, and not done, I believe we have reached the stage where it is time for civil disobedience to prevent the construction of new coal plants that do not have carbon capture and sequestration.”

Jeg formoder derfor der ligger en afvisnings-instruks med Al Gores navn på – denne forbryderiske demagog må ganske enkelt ikke få mulighed for at sætte sit præg på letpåvirkelig ungdom!

Posted in Lov og orden.


Forkælede Warner Brothers

Et af de mange overfladiske argumenter der bliver taget i brug, når “pirat”kopiering ™ skal fordømmes er, at der blot er tale om forkælede møgunger der ikke ønsker at betale for et produkt som en kunstner har lagt blod, sved og tårer i.

Nedenstående klip med den amerikanske forfatter Harlan Ellison (som jeg sjældent er specielt enig med, når det gælder ophavsrets-relaterede spørgsmål – men underholdende det er han altid), viser at forkælelsen rækker langt ud over diverse kids.

“I should do a freebie for Warner Brothers??? […] Fuck no!”


Posted in Ikke kategoriseret.


Julen er politikernes slagmark

Agger gør opmærksom på, at fru Ellemann synes det er glædeligt at flere fattige i Danmark end nogensinde må æde al stolthed og værdighed og bede om almisser op til jul.

Og skammeligt er det da, at regeringen fralægger sig sit ansvar for den måde den økonomiske udvikling (som regeringen i stort omfang står bag) påvirker et stigende antal familier i negativ retning.

Problemet forstørres ikke desto mindre af, at oppositionen i denne som så mange andre sager er fuldstændig tandløs, og højst kan mande sig op til en symbolsk modstand. Som nu f.eks. Mette Frederiksens kommentar til, at rekordmange må gå forgæves, fordi de private hjælpeorganisationer ikke har midler til at hjælpe alle der har behov. Hun foreslår derfor noget der fyndigt kan kaldes “en statsgaranti for julegaver”

»Jeg kan næsten ikke bære, at der er familier i Danmark, som ikke har råd til at holde jul. Det er en offentlig opgave at sørge for, at der ikke er fattigdom«, siger partiets socialordfører Mette Frederiksen til Berlingske Tidende.

Hun vedgår, at det ikke er en offentlig opgave at dele julegaver ud og kalder ‘julepakkegarantien’ for en nødløsning, der som udgangspunkt kun skal gælde denne jul. Pengene vil Socialdemokraterne hente fra den såkaldte satspulje, der tilgodeser udsatte grupper.

Helt ærligt så er dette en ekstremt pinlig tilgang, efter at man nu stiltiende har set på at de dårligst stillede i samfundet har fået grønthøsteren gennem lang tid – og noget der naturligvis giver regeringen mulighed for at score billige point:

»Jeg mener ikke, at det er anstændigt bare at sige, at her er nogle penge. En garanti for julehjælp er ikke en holdbar løsning for folk med langsigtede problemer. Vi skal fokusere på at løse de grundlæggende problemer, der gør, at nogle ender i en vanskelig økonomisk situation«, siger Karen Ellemann til Berlingske Tidende.

Upåagtet at dette naturligvis er i grel modstrid med regeringens politik. Og således kan rundgangen starte forfra – formentlig til stor fornøjelse og moro for de implicerede politiske kombattanter – ude blandt de der således diskutteres er det sjove nok til at overse.

Posted in Politik.


Red Sparowes

The Great Leap Forward Poured Down Upon Us Like a Mighty Storm, Suddenly and Furiously Blinding Our Senses

We Stood Transfixed in Blank Devotion as Our Leader Spoke to Us, Looking Down on Our Mute Faces With a Great, Raging, and Unseeing Eye

Like the Howling Glory of the Darkest Winds, This Voice Was Thunderous and the Words Holy, Tangling Their Way Around Our Hearts and Clutching Our Innocent Awe

A Message of Avarice Rained Down Upon Us and Carried Us Away into False Dreams of Endless Riches

Annihilate the Sparrow, That Stealer of Seed, And Our Harvests Will Abound; We Will Watch Our Wealth Flood In

And By Our Own Hand Did Every Last Bird Lie Silent in Their Puddles, The Air Barren of Song As the Clouds Drifted Away. For Killing Their Greatest Enemy, the Locusts Noisily Thanked Us and Turned Their Jaws Toward Our Crops, Swallowing Our Greed Whole

Millions Starved and Became Skinnier and Skinnier, While Our Leaders Became Fatter and Fatter

Finally, As That Blazing Sun Shone Down Upon Us, Did We Know That True Enemy Was The Voice of Blind Idolatry; And Only Then Did We Begin to Think for Ourselves

Ovenstående er i al sin enkelhed titlerne på de enkelte numre, på det amerikanske band Red Sparowes fantastiske og storslåede album Every Red Heart Shines Toward the Red Sun, fra 2006. Og som albummet er skabt til at blive hørt i sin helhed, kan også titlerne læses som en helhed – en slags modpol/medspiller til den instrumentale musiks monumentale lydlandskaber.

Red Sparowes er ikke for den utålmodige lytter, ej heller for de der finder deres musikalske inspiration i hitlisterne. Der er lige dele Pink Floyd, Elektrorock, Neurosis og nørdet lyst til udforskning i de oftest lange kompositioner. Interesserede kan begynde i nedenstående release-video

Og er du efter dette solgt – så kan bandets udgivelser købes (såvel som aflyttes i sin helhed) på deres BandCamp-side.

“Silence is just as powerful as noise”

Posted in Musik.

Tagged with .


Anarchy is a romance

Som en passende optakt til Klimatopmødet, denne festlige festival, hvor højtråbende mennesker sætter hinanden stævne i København for at udkæmpe en traditionel styrkeprøve på ordskvalder, molotov-cocktails og arrogance for derefter at tage hver til sit uden at have opnået noget som helst, er her et kort klip med den uforlignelige tegneserieskaber (m.m.m.) Alan Moore der kommer en del tættere på at afdække ondets rod

“We don’t need people to boss us about”

Posted in Filosofi, Politik.


Strategien gegen Architektur

At Pia Kjærsgaard bliver opstemt af, at den schweiziske befolkning har begået kollektivt, intellektuelt selvmord, og gennem en folkeafstemning har besluttet at forbyde en specifik arkitektonisk genstand, kan naturligvis ikke overraske, al den stund at den pågældende genstand er en integreret del af islam.

Moské i Limassol

Lad minareterne blomstre

Imidlertid bekymrer det mig en smule, at hendes opstemthed bliver taget så alvorligt som tilfældet egentlig er, i stedet for blot at blive værdiget det skuldertræk som endnu en landsbytossestreg er værdig. For i virkeligheden er hele denne sag grinagtig som en gammel Monty Python sketch – et område diverse DFere da også har frekventeret hyppigt siden det i sin tid gik op for dem, at de ikke blev tildelt deres kvote af politikerpladserne i diverse TV-underholdningsprogrammer.

OK – medgivet – et gran af alvor er der naturligvis i sagen, al den stund at et lignende forslag blev vedtaget ved en folkeafstemning i Schweiz – hvor man i mange år fejlagtigt har sat lighedstegn mellem demokrati og uoplyst pøbelvælde. Ikke desto mindre fortjener fru K.s forslag efter min mening ikke mere end en simpel henvisning til Don Quijote. And that’s that!

Nu er katten imidlertid ude af sækken – og i og med at forslaget er taget alvorligt og afvist som om det var et forslag der fortjente en seriøs overvejelse er reaktionen naturligvis heller ikke udeblevet. Dagspressen kan i dag berette om, at en arabisk avis har fået galt fat i sagen, og tror at der rent faktisk skal være en folkeafstemning om forbud mod en arkitektonisk retning i Danmark.

Bevares, jeg kan da også godt se, præcis hvor udansk minareter i virkeligheden er – sådan som de rækker sig mod himlen, fri for snærende bånd, højt hævet over hverdagens splid og kævl. Sig mig, tror de, de er bedre end andre bygningsværker, de formastelige minareter?

Og pludselig står det så klart som lyset fra en supernova (måske lidt a la den der i sin tid agerede ledestjerne?) – der er jo i virkeligheden tale om entartete architektur! Så, vindmøller eller ej – dette er naturligvis en værdig sag for et parti for hvem der i virkeligheden kun findes et punkt på partiprogrammet: udryddelsen af alt der bare lugter af islam. Måtte de kløjs i et kirketårn!

[Update:] Ifølge Politiken støtter 51% i en meningsmåling et dansk forbud mod minareter. Tak til medier og politikere. Uden jer var der en mulighed for et åbent, frit og rummeligt samfund. Gud, Jahve og Allah ske tak for at vi slipper for det!

Posted in Dansk Folkeparti, Religion.


Med straf skal land bygges

Tja, det er snart jul, så vi skal jo til det – gaver fra politikerne, der atter en gang vil vise sig fra deres absolut “bedste” side og gøre noget for at forsøde tilværelsen for det danske folk.

Helt aktuelt ønsker Brian Mikkelsen at begave os med en forsikring om, at hvis vi eller nogen vi kender bliver udsat for voldtægt, så kan vi være helt sikre på at gerningsmanden straffes efter fortjeneste.

Ifølge 24timer.dk har Mikkelsen nedsat en arbejdsgruppe for “… at sikre, at straffene på dette område afspejler grovheden og karakteren af de forskellige forbrydelser”. Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen overveje “… om det ovennævnte normalstrafniveau generelt i dag i tilstrækkelig grad afspejler forbrydelsens grovhed”.

Noget som de øvrige dele af det (efterhånden noget snævertsynede) politiske landskab på forhånd erklærer sig enige i ikke er tilfældet. Og så skulle den ged vist være barberet. Og man sidder tilbage med en tom fornemmelse af total visionsløshed og manglende omsorg for samfundets sociale udvikling.

Ikke fordi jeg ser med nogen mildhed på voldtægtsforbrydere. Far from it. Problemet er i stedet, at hele systemet med at betale sig fra overgreb på andre mennesker med x antal år af sin egen frihed er et forældet koncept, der bevisligt ikke virker. Hastigheden på skærpelsen af diverse straf-rammer har været heftig de senere år – ikke desto mindre ser dette (naturligvis) ikke ud til at have nogen som helst indvirkning på mængden af forbrydelser. Bliver de herrer og damer på borgen så klogere af det? Tilsyneladende ikke – de vil hellere gentage det samme eksperiment igen og igen, i den absurde tro at nu, nu, må det da få et andet udfald!

Strengere frihedsstraffe har kun en funktion – signalværdi overfor det øvrige samfund: Vi gør noget, vi slår hårdt ned, vi vil ikke acceptere. Men som så mange andre signalpolitiske tiltag er værdien hul. Der er intet i disse straf-stramninger der har noget som helst forebyggende aspekt (hvis man ser bort fra det halvperverterede “så længe de sidder inde gør de ingen fortræd”). Det drejer sig derfor blot og bart om de pågældende politikeres personlige popularitet.

I det hele taget er hele ideen bag frihedsstraffen en smule for gammel-testamentelig efter min smag (eller kald det endelig en vestlig udgave af blodpenge, hvis det gør det mere klart). Det er en måde at måle og veje den smerte der er påført offeret, og derigennem nå frem til en pris der skal betales for den pågældende forseelse. Der er vel kun gradsmæssig forskel på 10 ave-mariaer og 7-8 år i fængsel. Begge dele er en måde at få syndsforladelse på.

Ingen af delene gør imidlertid de pågældende mennesker bedre i stand til at gebærde sig i de sociale sammenhænge hvor de tidligere er faldet igennem.

Derfor er det en pine at følge den politiske udvikling i dette land. Hvor man burde gøre en ihærdig indsats får at skabe social sammenhængskraft, få voldsforbrydere i tale inden de begår overgreb og i øvrigt gøre hvad der er muligt for at hindre gentagelsesforbrydelser; har man i stedet indsnævret spektret af handlemuligheder til: skærpelse af straffen – en slags absurd index-regulering af prisen for voldelige overgreb.

Posted in Ikke kategoriseret, Lov og orden.


Svineærinde

Hvis nu ikke det lige var fordi Dansk Folkeparti faktisk har så enorm indflydelse på den politik der føres i dette land, ville det have været rendyrket underholdning at følge partiets folketingsmedlemmer og deres forsøg på at slå krølle på sig selv, for at forklare partiets politik uden at komme til at sige ting som tager sig alt for ubehageligt ud i den brede offentlighed.

Desværre har jeg ikke bemærket at nogen har formastet sig til at spørge, hvad i humlens navn placeringen af et jysk hospital har at gøre med finansloven – men den medfølgende motorvejsbetaling har jo heller ikke noget med noget at gøre, og er i hvert fald ikke noget Dansk Folkeparti har fået presset igennem. Så den sag er der så ikke så meget kød på.

Det er der så derimod på det seneste udspil fra Landsbytossepartiet. Helt ind i kæften på befolkningen vil de, tosserne. Ja, man fristet til at sige, langt ned i halsen!

Forslaget går kort fortalt ud på, at man vil indføre en minimumskvote for anvendelse af svinekød til ældre og børn i diverse institutioner og ældreboliger!? En af partiets jubel… eh byrådskandidater (Mikkel Dencker fra Hvidovre) har foreslået at kvoten skal ligge på 20% – i og for sig vældig pænt af ham, så får muslimer, jøder, vegetarer, veganere og yndere af sund kost da mad 80% af dagene – så ligefrem vælte om og decideret dø af sult er der vel ingen af dem der gør!

Imponerende, hvad DF vil gøre i deres hadske angreb på dem, de ikke bryder sig om. Kunne de med loven i hånden tvangsfordre muslimer med svinekød, altimens de rev såvel burka som skæg af dem og stænkede dem med vievand gjorde de det vel – dertil er vi så heldigvis ikke kommet endnu.

Vi er dog kommet dertil, hvor Hans Kristian Skibby fra Hedensted i et sjældent angreb af veltalenhed kan kan svare på spørgsmålet om hvorvidt svinekød er specielt sundt:

“Specielt sundt eller specielt usundt? Jeg er ikke kostekspert, men i Danmark har vi en tradition igennem mange, mange generationer, at her i landet kan vi godt spise flæskesteg og frikadeller”

Man kunne tilføje, at vi skam også i mange år havde den tradition, at håndhygiejne ikke var noget man gik specielt op i før man f.eks. forbandt sår og lignende (i det hele taget har manglende hygiejne været en traditionel del af det at være “dansk” op gennem historien) – bliver det mon det næste udspil fra landsbytosserne?

Posted in Dansk Folkeparti.

Tagged with , , .


Hvad kalder man et land…

… hvor magthaverne i detaljer blander sig i, hvordan folk lever deres liv, hvem de omgås og hvordan de går klædt?

Hvad kalder man et land, hvor magthaverne ønsker at censurere ubekvemme oplysninger om landets krigsførelse i et andet land?

Hvad kalder man et land, hvor magthaverne ser stort på fakta og forskningsresultater, og i stedet fabrikerer egne mod-oplysninger (og presser forskere til at fifle lidt med resultaterne)?

Hvad kalder man et land, hvor blot det at erklære sig uenige med magthaverne medfører krav fra magthaverne om fyring af pågældende?

Tja, måske er det ikke så interessant hvad man kalder et sådant land – måske det i virkeligheden er mere relevant at spørge hvad man kalder det naturlige næste udviklingstrin for dette land?

Posted in Danmark.

Tagged with , .


Legal, illegal, ganz egal

Det er så populært for tiden at kundgøre at dette eller hint får denne eller hin person til “at brække sig”, og personlig popularitet er da helt klart blandt de væsentligste drivkræfter for at drive nærværende blog – så lad mig da blot kundgøre, at der såmænd da også er noget der får mig til at brække mig.

Faktisk er der formentlig adskillige ting, der i sidste ende kunne drive mig til at opgive det nyligt indtagne måltid – men der er formentlig ikke en enkelt ting der så sikkert som amen i kirken får halsmuskulaturen til at trække sig konvulsivt sammen som folk der dækker sig ind bag loven (bør udtales med bævende stemme og langstrakt o… looooooven).

Prøv blot at stille spørgsmålet “hvorfor slår du ikke andre mennesker ihjel” i din omgangskreds. Afhængigt af din omgangskreds (naturligvis), vil du formentlig støde på adskillige udgaver af svaret “fordi det er forbudt” – replikken til dette må nødvendigvis være “bååååt – forkert svar, tak for deltagelsen“. (Svaret “det står i biblen man ikke må” tilhører i øvrigt også denne kategori).

Hvis man ikke er i stand til at reflektere mere over sit liv og sine handlinger end dette svar tilkendegiver, har man givet de til enhver tid siddende magthavere carte blanche til at kontrollere hele ens liv. Man har ikke længere selv kontrollen, men er blevet en en lydig robot, der kan manipuleres til i sidste ende de største uhyrligheder, blot med en simpel orkestrering af gældende lovgivning.

I sidste ende er vi selv ansvarlige for vores liv og gerninger, og giver vi således denne kontrol fra os – bevæger os fra at være homo sapiens til at være en slags homo automaton – påhviler ansvaret for denne handling os naturligvis også, ligesom ansvaret for de handlinger der begås med vort vidende og vor billigelse, blot fordi det er gældende lov.

Per Ramsdal har nægtet at ophøre med at være homo sapiens, har nægtet at overgive sig til uretfærdigheden, blot fordi den er ophøjet til lov. For dette skal han ifølge magthavernes ypperligste lakajer bøde – som minimum da med sit job. For lov er lov og lov skal holdes.

Vrøvl – lovgivningen er et simpelt udtryk for magtelitens ønske om at drive samfundet i en given retning. Som vi tydeligt ser når politiets racial profiling koster en helt almindelig borger 7 dage i spjældet for at være i besiddelse af 2 hobbyknive. Eller når frådende, magtfuldkomne politikere stædigt fastholder at snesevis af flygtninge skal tvangsudvises til de bødler de er flygtet fra – fordi det siger loven! (Samtidig med at de naturligvis ikke er blege for i ord og gerninger at udtrykke Judge Dredd’s berømte slogan “I am the law”).

Derfor er Per Ramsdal heller ikke en forbryder – men en hædersmand, hvis eksempel minder os alle om, at det personlige ansvar kan vi ikke løbe fra. I sidste ende afhænger det af, hvordan vi reagerer, hvis en forfulgt står ved vores dør og beder om hjælp. Siger vi “kom ind” eller siger vi “det er ulovligt”?

Posted in Civil Ulydighed, Danmarks Løver, Ikke kategoriseret, Lov og orden.

Tagged with , , .