Skip to content


Tag livet tilbage

Velkommen til det relancerede MidtImod – bragt tilbage af en samfundsudvikling, der ikke tillader at undertegnede længere blot vender det blinde øje til, trækker på skulderen og forsøger at skabe orden i eget liv. For nok begynder første skridt mod forandring altid med en personlig forandring – men når samfundet samtidig styres af personer, hvis fornemste mål er total kontrol med alle indbyggeres muligheder for udfoldelse, så nytter den personlige forandring kun noget, hvis den kombineres med andres personlige forandring.

Derfor skal det nye MidtImod ses som ikke blot en kombination af opråb og bønfaldelse (som det gamle MidtImod i stor udstrækning endte med at være) – men også som en gedigen opfordring til alle læsere om ikke længere at lade visionsløse ledere styre dit liv. Tag det tilbage. Røv det tilbage. Riv det tilbage med de nødvendige og forhåndenværende midler.

Og som en blanding af begrundelse og manifest – herunder den korte beskrivelse man fremover (indtil det ændres – intet er statisk) vil kunne finde på MidtImods Om side:

Danmark i starten af det 21. århundrede. Danmark og danskerne er i det store hele besat af ligegyldighed og selvfedhed. I det store hele… men der findes dog en lille enklave, i den nordlige del af cyberspace, der stædigt modstår denne invasion. Bevæbnet med trylledrikk…. ups – forkert intro…

Danmark i det 21. århundrede er blevet et samfund af nondividualister, hvis fornemste opgave er at banke sig for brystet og udstøde guturale brøl om individets frihed og den enkeltes ansvar – frihed til at lade stå til og ansvar for egen opstigning til samfundets top af sort-arbejdende, stressede besserwissere.

Danmark i det 21. århundrede er blevet et samfund gennemsyret af social bevidstløshed – alt hvad der vedrører den sociale sfære bliver effektivt indkapslet af det offentlige, og der bliver det… og bliver lige så effektivt afmålt efter nøje fastsatte formler, formler der baseres på økonomiske beregninger og politisk-ideologisk forgodtbefinden… men aldrig, aldrig ud fra individuelle skøn om behov, endsige (og slå endelig 7 kors) forsøg på at hjælpe den enkelte på fode og sætte denne enkelte i stand til at udvikle sit eget liv.

Nej, under stadig striksere regel-tyrannier baserer det 21. århundredes almisser sig på stok og tvang, på gør-som-vi-siger, indordn dig eller du kan få lov at sulte – i bedste socialdemokratiske tradition naturligvis med absolut lige ret for alle til underkastelse.

Det er i dette landskab af mismod og afmagt, at råbet “Livet tilbage til menneskene” nødvendigvis må gjalde, at sværdet må trækkes af skeden såvel som pennen frigøres fra hylsteret. Danske kvinder, danske mænd – af alle kulturer og observanser – grib livet og stjæl jeres tilværelse tilbage fra de der har røvet den fra jer med løfter om frihed og udvikling – tomme løfter, brudte løfter, løgnagtige løfter.

Livet tilbage til menneskene – menneskene tilbage til livet!

Posted in MidtImod.

Tagged with , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. It’s alive! | Modpress linked to this post on 11. juni 2009

    […] nogen, der tør tale Roma midt imod: under stadig striksere regel-tyrannier baserer det 21. århundredes almisser sig på stok og […]Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.